Solucions en Arquitectura i Enginyeria: El VALOR d’orientar-se a la utilitat en RESOLDRE els problemes dels altres
socios

 Què és Baep Solutions?

BAEP SOLUTIONS és una plataforma dinàmica adaptada a les necessitats específiques de cada client. El valor que aporta BAEP SOLUTIONS passa per donar un servei concret i adaptat a cada demanda, ja sigui amb intervencions d’envergadura o senzills tràmits administratius, de qualsevol especialitat, acompanyant sempre al client i vetllant per l’èxit dels seus objectius. Cobrim totes les especialitats d’arquitectura, enginyeria i gestió, sumant-hi l’experiència de tots els nostres equips. Treballar en equips pluridisciplinaris aporta la flexibilitat necessària per a gestionar qualsevol petit servei que pugui sorgir en qualsevol moment, ja sigui dins de un procés de construcció més global o com un servei independent.

Serveis

 • Plans rehabilitació i revalorització finques
 • Estudis viabilitat econòmica
 • Estudis de rendibilitat
 • Auditories de projectes i obres
 • Modelatge i parametrització BIM
 • Certificació LEED
 • Complementació d’equips professionals
 • Redacció i verificació de certificacions
 • Redacció de plecs de condicions tècnics
 • Peritatges / Certificació energètica / IAE
 • . . .

Solutions

 • Millora en la presa de decisions
 • Reducció de incerteses
 • Optimització de costos i recursos
 • Creació de valor
 • Optimització d’inversions
 • Manteniment i millora patrimonial
 • De la complexitat a la simplicitat
 • Afegim competitivitat als equips
 • Professionals a costos raonables
 • Unió de disseny i producció
 • . . .

Formulari


 • Com prefereix que contactem amb vostè *


 • ENVIAR MISSATGE
* Camps obligatoris